Fénykorában

A park telepítését, gondozását sokáig a főkertész oldotta meg. Tudatos, előrelátó tevékenységének eredménye, hogy az összes cserjefaj mellett a nagyon különleges külföldi és hazai őshonos erdőalkotó fafajok ma is élő közösséget alkotnak, hiszen együtt megélhettek 70-80, olykor 130 évet is.

Flóra

A kertészeti ritkaságokban gazdag területen olyan egyedek találhatóak, mint pl. az egyetlen, hatalmas Feketedió (Juglans nigra) melynek törzskerülete több méter, vagy két kimagasló példányával a tornyos tölgy (Quercus robur “Fastigiata”).

150cm-t meghaladó törzskerületű hazánk valószínűsíthetően egyik legnagyobb Törökmogyorója (Corylus colurna), de egyedszáma miatt országosan is ritkaságnak számít az ősparkban található, osztatlan levelű kőris (Fraxinus excelsior), A hazai viszonylatban is kiemelkedő lepényfák (Gleditschia triacanthos) 300cm-es törzskerülettel növelik a terület értékét.

Az Ostorfa (Celtis Occidentalis) 4m-es kerületével a kastélypark legnagyobb törzskerületű faja, 20-25 méter magas, terebélyes koronájú, mélyen lehajló ágakkal a külhoni típust képviseli

A kastély éltes fái közül a vadgesztenyék (Aesculus hippocastanum) 3m-es kerülettel, 25-en veszik körül a szabadtéri színpadot, minden napszakban árnyékot adva a területnek. A park más részein számos idős bükk is fenn tudott maradni.

A Turai Kastély Kft. célja az, hogy a településen belül lévő legnagyobb védett zöld területet az eredeti állapotába tudja visszaállítani.